VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Apuntes Historicos
 
- Orige de la Llengua Valenciana.
- Referències Antigües al Valencià.
- Històriâ d'Èlig a traves del seu Nòm (I).
- Històriâ d'Èlig a traves del seu Nòm (II).
- Cròniques Històriques d'Èlig.  

"CRÒNIQUES, ARTÍCULS Y NÒTES HISTÒRIQUES D'ÈLIG"

Cròniques, nòtes, artículs, apunts, etc., de diferents autors que fan referència a l'històriâ d'Èlig.

 
 
 
1) Valencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Capítulo XXI: ELCHE
 Crònica de Teodoro Llorente publicà en l'any 1889.
 
2) Els iberorromans musulmans arromançats
 Tot apunta a que molts d'es considerats com a "moros" de raça y llengua semita no hu eren, sino iberorromans convertits a la religió musulmana que continuaven parlant sa llengua romanç derivà del llatí vulgar.
 
 
 


 
 
Magistrals artículs de Ricardo García Moya
  Magnífica colecció d'artículs plenament documentats que descobrixen la manipulació que es catalanistes li fan a la Llengua Valenciana pa fela, artificiosament, més paregúa al català.

 
 
 
PEGATINES

 


2004 © Valencià d'Èlig


 

Història d'Elig a traves del seu Nòm (I) Referències Antigües al Valencià http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Història d'Elig a traves del seu Nòm (II) Orige de la Llengua Valenciana