VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Miscelanea Cultural
 
- Versos y Imagens.
- Estampes ilicitanes.  
- Cançons Populars.

"Estampes Ilicitanes".
 
 Punchar damunt de l'image p'a ampliàla. (Sobre uns 80 Kb. ca una).

El "Parc Municipal" d'Elig
 
Cami entre òrts en Elig
 
Camp d'encarnelles en Elig
 
Rambla d'Elig
 
Camp d'Elig
La "Sequia Major" d'Elig
 
"Torre de Resemblanch" d'Elig
 
Nugols y Vent en el Camp d'Elig
 
"Torre de Vaillos" d'Elig
 
Ort de Palmeres en Elig
Ort de Palmeres en Elig
 
Ort de Palmeres d'Elig
 
Camp d'Elig
 
Pònt de "Riegos de Levante" en Elig
 
Nugolat en el Camp d'Elig
El "Pont Vell" d'Elig
 
Pònts d'Elig
 
A la vòrâ del Vinalopó en Elig
 
Pònts d'Elig
 
"Pònt del Bimilenari" d'Elig
  Familia García-Pérez. Ortolans
 
 
PEGATINA MOSATROS PARLEM IDIOMA VALENCIÀ      PEGATINA MOSATROS PARLEM IDIOMA VALENCIÀ

 

2004 © Valencià d'Elig 
Cançons Populars Versos y Imagens http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm