VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Conflicte Llingüistic
 
- Conflicte Llingüistic.
- Manipulació catalanista.
- Denunciar el Valencià catalanisat.
- Diferències entre el Valencià y el Català.

- El Valencianisme del Pare Fullana.

 

"El Valencianisme del Pare Fullana"

 El pare Lluís Fullana, religiós y filòlec valencià, va ser una figura rellevant com a valencianista, estudios y defensor de la lengua Valenciana en es inicis del sigle XX.
 
 Va ser un d'es 52 firmants (l'unic filòlec), d'es "Normes de Castelló de 1932", pero hu va fer de manera provisional, tal y com ell matex escriu y especifica a rengló seguit de la seua firma en el document. Fullana no participà en l'elaboracio d'estes normes ortografiques catalanisants, y la disconformitat en dita normativa fòn casi inmediat, ya que a l'any renegà d'elles y continuà utilisant es normes ortografiques p'al Valencià que ell matexa havia elaborat y publicat en anterioritat. (Punchar aqui p'a llegir l'articul: "La A.V.L. oficializa ilícitamente una normativa ortográfica catalanizadora (distinta a las Normes de Castelló)").
 
 Es seues acertàes idees y concèptes en tòrn a l'idioma Valencià, replegats en la magnifica òbrâ "Critèris Filològics del Pare Fullana en els anys 1918 i 1919" (elaborà per Fr. J. Benjamin Agulló Pascual, O.F.M. y edità per "Lo Rat Penat"), seguixen estant plenament vigènts hui en día y son de recomanà llectura si se desija obtindre una visió objetiva, erudita y ponderà del conflicte llingüistic y polític que encara afecta a la llengua Valenciana.

 L'òbrâ se tròbâ en format .PDF (284 Kb.) en la web de "Lo Rat Penat" en l'apartat "Biblioteca/llibres/19/"Els critèris filològics del Pare Fullana en el anys 1918 i 1919". (La web tarda una miqueta en carregàsse p'a conexions en mòdem).
 També pòt obrísse desde: "Criteris Filològics del Pare Fullana" (PDF 284 Kb.). (Aguardant autorisació per part de "Lo Rat Penat").
 
 
 

CATEDRA FULLANA WEB

 


2004 © Valencià d'Elig


 

Diferències entre el Valencià y el Català Conflicte Llingüistic Denunciar el Valencià catalanisat http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm Manipulacio catalanista