VALENCIÀ DE ELIG VALENCIANO DE ELCHE
Miscelanea Cultural
 
- Poemes y Imagens.
1   2
- Estampes ilicitanes.
- Cançons Populars.

"Tramontana forastera"

 
 Per tramontana ve al Reine
un vent molt dur i gelat,
com el fil d'una navaixa,
que no mos deixa parlar.
 
 Ofega com àuia puenta
la dolçor i la frescura
d'una llengua milenaria
que en esta tèrrâ es naixcuda.
 
 Els amics d'esta gelor
charren en la veu cambià
i reneguen de sa mare
que la tenen oblidà.
 
 Mosatros tenim que dir,
sense vergonya, ni pòr,
que es idioma Valencià
lo que naix del nostre còr.
 
 
 
"Germanastres catalans"
(no mos donen l'àuia l'Ebre)
 
 
 Un esquiròl ha vingut
i u del nòrt s'en ha portat.
Els dos diuen que Valéncia
i Catalunya son germans.
 
¿ Quin germà li nega l'àuia
a un germà que no la té ?
No es germà, es germanastre
i quan parla no li entènc.

2004 © Valencià d'Elig

 

"La Dama d'Elig"
 
"La Dama d'Elig"
"La Calafòrrâ" d'Elig
 
"La Calafòrrâ" d'Elig

2004 © Valencià d'Elig


Estampas Ilicitanas Canciones Populares http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/index.htm